برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1958)

2-5-2-التهاب در بازار طلا؛192-5-2-2-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛202-5-2-3-ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛202-5-2-4-کاهش عرضه در بازار؛202-5-2-5-وجود تورم؛202-6-نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز212-6-1-نظام‎های مختلف ارزی212-6-1-1-نظام ارز شناور212-6-1-4-نظام ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1957)

1-2مقدمه:122-2تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین :123-2اجزا زنجیره تامین:144-2مدیریت زنجیره تامین:155-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین :176-2 مدیریت تامین کنندگان :182-6-1انواع تامین کنندگان :192-6-2عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان :202-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان:212-6-4سطوح ارزیابی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1956)

1-10-4 .شعار تبلیغاتی:36فصل دوم:382-1 . مقدمه:392-2 . تاریخچه و مراحل شکل گیری برند:392-2-1 . تعریف برند:402-2-2 . اهمیت برند:412-2-3 . مزایای برند442-2-4 . اجزای برند موثر:452-2-5 . نقش های برند:47 سایت منبع 2-3 . برندسازی:482-3-1 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1955)

2-10-3- پیشینه نگاشت های ادراکی فازی در ایران862-11- محیط نگاری پژوهش922-11-1- معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 92 فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه993-2- روش تحقیق993-3- مراحل انجام تحقیق1033-4- جامعه آماری1063-5- نمونه گیری تحقیق1063-6- روش ها ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1954)

3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات573-3. متغیرهای پژوهش583-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه583-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش593-3-3. تعریف متغیرها603-4. جامعه و نمونه آماری653-4-1. جامعه آماری653-4-2. نمونه آماری663-4-3. نمونه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1951)

2-11 رفتار مطلوب خریدار صنعتی 222-12  رفتار خرید سازمانی: ویژگی‌های اصلی232-13رفتار خرید سازمانی292-14عوامل مؤثر بر خریداران صنعتی312-15 تاریخچه مختصر در باره کنترل قندخون توسط گلوکومتر332-16 تعریف متغیر های مستقل تحقیق 342-16-1 تعریف کیفیت 342-16-2 تاریخچه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1950)

2-7-4- جورج زیمل 362-7-5- تالکت پارسونز382-8- عناصر فرهنگی392-8-1- ارزش ها 402-8-2- هنجارها412-8-3- آداب و رسوم412-8-4- باورها422-8-5- اعتقادات مذهبی432-9- مفهوم دین و مذهب432-10- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با مذهب442-10-1- مارکس و دین442-10-2- دورکهایم و دین452-10-3- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (1948)

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق81-4- سوالات تحقیق91-5- فرضیه های تحقیق101-6- هدف اصلی تحقیق111-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق111-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی12فصل دومادبیات تحقیق 142-1- مقدمه 152-2- رضایت شغلی162-2-1-تعریف رضایت شغلی162-2-2- ماهیت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (1940)

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1- مقدمه112-2- انگیزش تحصیلی132-3- الگوهای انگیزشی142-4- نظریات یادگیری172-5- نظریه‌های رفتاری172-6- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک182-7- نظریه کوشش و خطا182-8- نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر192-9- نظریه‌های شناختی202-10- نظریه یادگیری گشتالت202-11- نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی212-12- ادامه مطلب…